Reflü Tedavi Merkezi | Sorunuzu Gönderin Reflü Tedavi Merkezi | Online Randevu Reflü Tedavi Merkezi | Video Galeri Reflü Tedavi Merkezi | Reflü Kitaplığı

KARACİĞERİN İYİ HUYLU TÜMÖRLERİ NELERDİR VE BUNLARIN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Yazdır e-Posta


-    Karaciğerin en sık görülen tümörleridir.
-    Genellikle karaciğerle ilgisi olmayan yakınmalar nedeniyle yapılan araştırma esnasında tesadüfen tespit edilir.
-    Karaciğer enzimleri normaldir.
-    Karaciğerin büyümesi ve etrafında kapsülü germesi nedeniyle karında huzursuzluk ve ağrıya neden olabilir.
-    Bazen ALP ve GGT enzim yüksekliğine neden olabilir.
-    Tanısı için spesifik bir kan testi yoktur.

HCC1Hemanjiom

-    Karaciğerin en sık benign tümörüdür.
-    Toplumda yaklaşık % 10 görülür.
-    Karaciğerde kılcal damar yumakçığıdır. Diğer organlarda da görülebilir. Farklı büyüklüklerde olabilir ve zamanla büyüyebilir.
-    Kadınlarda biraz daha sıktır.
-    4 cm’den büyük olursa karında rahatsızlık hissi oluşturabilir.
-    Kendiliğinden veya karaciğer üstüne fiziki bir travma sonucu rüptüre olması (yırtılması) sonucu ciddi kanamalara neden olabilir. O zaman akut karın sendromu denilen şiddetli karın ağrısı ve karında şişme gelişir. Acil cerrahi girişim gerektiren bir durumdur.

-    Genellikle herhangi bir nedenle yapılan ultrasonografi esnasında tanı konur. Kan testleri bulgu vermez.

-    Karaciğer biyosisi genellikle gerekmez ve kanama riski nedeniyle önerilmez.
-    10 cm den büyük hemanjiomlar 1 yıl sonra tekrar görüntülenerek yapısı ve büyümesi kontrol edilmelidir.
-    10-15 cm’ye kadar büyür ve karında önemli bir rahatsızlığa neden olursa  cerrahi olarak çıkarılabilir. Tedavisinde kullanılan başka ilaç vs. yoktur.
-    Hemanjiomu olan kadınların doğum kontrol hapı kullanmaması önerilir.


Adenom

-    Seyrek görülür.
-    Karaciğer hücrelerinden oluşan benign bir tümördür.
-    Genellikle östrojen içeren ilaçlar, anabolik steroidler veya doğum kontrol hapı kullanımıyla yakından ilişkilidir.
-    Karın sağ üst kadranda ağrı ve dolgunluk hissi, kitle tespit edilebilir. Hastaların % 50’sinde herhangi bir belirti yoktur. % 20’si de rüptüre bağlı kanamaya dek belirti vermez.
-    USG, BT ve MR ile tanı konur.
-    Tanıyı doğrulamak için karaciğer biyopsisi yapılmalıdır.
-    Tespit edilir edilmez kullanılan doğum kontrol ilaçları kesilmelidir.
-    Rüptür ve az da olsa malign dönüşüm riski vardır.
-    Cerrahi olarak çıkarılması önerilir.
-    Ameliyat sonrası takip zorunludur.
-    Hormonal dengesizlik karaciğer adenomlarında büyümeye neden olacağından gebe kalınmamalıdır. Ancak cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra gebelik güvenlidir.


Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)

-    Anormal veya şekilsiz bir karaciğer arteri etrafında karaciğer hücrelerinin oluşturduğu iyi huylu bir tümördür.
-    Büyük hacimlere ulaşıncaya dek belirti vermez.
-    USG, BT veya MR ile tanı konur.
-    Kansere dönüşme veya rüptür riski yoktur.
-    Doğum kotrol hapları kullanılmamalı ve gebe kalınmamalıdır.
-    Tanı konusunda şüphede kalınırsa cerrahi olarak çıkarılmalıdır.Tek Karaciğer Kisti (Soliter Karaciğer Kisti)

-    Kist hava, sıvı veya yarı katı materyal ile dolu kesecik demektir
-    Genellikle tektir ve iyi huyludur
-    Sağ lobda ve kadınlarda daha sıktır
-    Genellikle belirti vermez. 5 cm den büyük kistler karın sağ üst kadranda dolgunluk ve ağrıya neden olabilir. Kistte kanma, enfeksiyon veya kanserleşme meydana gelirse ateş, karın ağrısı ve karaciğer enzim yüksekliği gelişir.
-    Tanısı USG, BT ve MR ile konur
-    Belirti vermeyen kistleri tedavi etmeye gerek yoktur. Ancak şikayetlere neden oluyorsa USG veya BT eşliğinde kist içine iğne ile girilerek boşaltılır ve alkol veya antibiyotik enjekte edilir. Ancak % 5-15 ihtimalle nüks edebilir. Eğer bu yöntem başarılı olmazsa laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle çıkarılabilir.

Nodüler Rejeneratif Hiperplazi

-    Karaciğerin normal dokusunun yerini rejenere olmuş karaciğer hücrelerinin oluşturduğu nodüller almıştır.
-    Genellikle 50 yaşından sonra ve anabolik steroid, kemoterapi kullanımı, bazı toksik maddelere maruziyet, bazı romatolojik hastalıklar, kemik iliği veya karaciğer nakli sonrasında görülür.
-    İyi huylu bir durumdur. Ancak çok nadir olarak kötü huylu değişim bildirilmiştir.
-    Birçok olguda semptom yoktur. Bazı olgularda karaciğer enzimleri hafif yükselmiştir. Bazen portal hipertansiyona neden olarak buna ait bulgular verebilir.
-    Tanıda görüntüleme yöntemleri veya karaciğer biyopsisi yardımcı olmaz. Laparoskopik veya cerrahi olarak büyük bir parça karaciğer alınarak tanı konabilir.
-    Semptomsuz olgularda tedaviye gerek yoktur. Ancak portal hipertansiyona neden olmuşsa karaciğer nakli gerektirebilir.

Karaciğer tümörleriyle karışabilen diğer durumlar


Fokal yağlı infiltrasyon karaciğerde obezite, diyabet veya alkol kullanımına bağlı lokal yağ birikimidir. Neden olan problem çözülürse tamamen düzelen iyi huylu bir durumdur.

Psödotümör yalancı tümör olup ya makrorejeneratif nodül veya adenomatöz hiperplazidir. Sirozda % 25 oranında bulunur. Nadiren kanserleşir.

Metastatik karaciğer tümörleri karaciğer dışındaki bir organdan kaynaklanan kanserin karaciğere yayılması sonucu görülür. Karaciğer, gastrointestinal sistem tümörlerinin en sık metastaz yaptığı organdır. Karaciğer metastazı tespit edilen hastada mutlaka tümörün primer kaynağı BT, MR, PET CT, tüm vücut sintigrafisi ile aranmalıdır.