Reflü Tedavi Merkezi | Sorunuzu Gönderin Reflü Tedavi Merkezi | Online Randevu Reflü Tedavi Merkezi | Video Galeri Reflü Tedavi Merkezi | Reflü Kitaplığı

SİROZ TEŞHİS VE TEDAVİ
Yazdır e-Posta
Sirozun tanısı nasıl konur?

siroz_tedavi•    Kronik hepatit olduğu bilinen hastaların mutlaka düzenli takip ve tadavisi yapılması gerekir. Başlangıçta siroz gelişimi hastanın şikayetleri ile değil yapılan testlerle anlaşılabilir. Bu testler biyokimyasal testler, karın ultrsonografi, tomografisi ve karaciğer iyopsisidir. Dekompanse dönemde ileri evre belirti ve bulgular zaten gelişmiş olduğundan fizik muayeneyle bile siroz tanısı koymak mümkündür.


Sirozun tedavisi var mı?

•    Siroz karaciğerin hücresel hasarla birlikte damar yapılarını ve normal karaciğer düzenli doku yapısını bozulasına neden olur. Bu yapısal hasar kalıcıdır. Ancak siroza neden olan faktörler bilinir ve karaciğere etkileri azaltılabilirse en azından hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Yaşamı tehdit eden komplikasyonlar önlenebilir.
•    Bütün sirotik hastaların uyması gereken genel tedbirler vardır.
o    Alkolden kaçınmak, diğer hepatit yapan nedenlerden korunmak, cinsel yoldan bulaşmaları önlemek amacıyla tedbir almak, karaciğere zararlı toksik ilaçlar kullanmamak sayılabilir.
•    Sirozda tedavi mutlaka nedene yönelik yapılmalı
o    Alkolik sirozda alkol mutlaka kesilmeli
o    Hepatit B’de antiviral ilaçlar sirozun ilerlemesini durdurur veya yavaşlatabilir. Böylece karaciğer naklini geciktirebilir veya nakil gerekliliğini ortadan kaldırabilir
o    Hepatit C’ye bağlı sirozda dekompanse olmadan önce tedavi verilebilir ancak tedavi zor ve dekompanse olma riski taşır.

•    Tedavide ikinci aşama komplikasyonların tedavisidir.
o    Sıvı birikimini önlemek için diyet tuzsuz olmalı,
o    Vücutta biriken su ve tuzu atmak amacıyla diretik kullanılır,
o    Toksik maddelerin barsaktan üretimini azaltmak ve atılımını sağlamak amacıyla uygun diyet ve laktuloz kullanılır
o    Portal basınç artışından dolayı varislerden kanamayı önlemek amacıyla uygun ilaçlar kullanılır.
o    Varis kanaması durumunda ölüm riski nedeniyle acil müdahale gerekir. Emdoskopik müdahale yapılarak varisler bant veya ilaç enjeksiyonu ile tıkanarak kanama durdurulur.
•    Kesin tedavi karaciğer naklidir. Dekompanse karaciğer sirozlu hastalarda yaşamı tehdit eden komplikasyonlar ortaya çıkmışsa imkan varsa mutlaka karaciğer nakli yapılmalıdır.
(Karaciğer nakli kime?, ne zaman yapılmalı?, sonuçları hakkında bilgi için “karaciğer transplantasyonu” konusuna bakınız)